Про клініку

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр лікаря Римаренко»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22.11.2018 № 2162

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дерматовенерологія, акушерство і гінекологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м.Київ, просп. Оболонський, 1 корпус, група нежитлових приміщень №195 Реєстраційне досьє від 09.11.2018 № 0911/05-М